Τσιβγούλης Γεράσιμος

Εκτύπωση

Tsivgoulis G.
Tsivgoulis G.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 996025

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tsivgoulis

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Βιογραφικό Σημείωμα

1987-1993: Πτυχίο Χημείας (1987, Πανεπιστήμιο Πατρών) βαθμός "ΑΡΙΣΤΑ 9,44" και διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο Πανεπιστήμιο το έτος 1991 με θέμα "Χημεία του Αρσενικού και Σύνθεση Αρσονολιπιδίων". Ακολούθως, στρατιωτική θητεία (1991-1993).

1993-1997: Τετράχρονη ερευνητική δραστηριότητα (τα δύο πρώτα χρόνια χρηματοδότηση από το Eυρωπαϊκό πρόγραμμα «Human Capital and Mobility Individual Fellowships») ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο College de France της Γαλλίας με θέμα "Νέες Φωτοχρωμικές Ενώσεις" και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Jean-Marie Lehn (βραβείο Νόμπελ Χημείας 1987).

1997-2000: Aνεξάρτητος ερευνητής στο Τμήμα πολυμερών του Πανεπιστημίου του Groningen στην Ολλανδία.

2000-2006: Λέκτορας Οργανικής Χημείας (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών).

2006-2016: Επίκουρος Καθηγητής Οργανικής Χημείας (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών).

2016-τώρα: Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανικής Χημείας (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών).


Διδασκόμενα Μαθήματα

Ι) Προπτυχιακά:

α) “Principles of Polymerization” [Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Groningen (1996-1999)],
β) “Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων” (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών),
γ) “Πειραματική Οργανική Χημεία Ι” (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών),
δ) “Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων” (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών),
ε) “NMR Spectroscopy” (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών).

Εργαστήρια:
α) Πειραματική Οργανική Χημεία Ι (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών),
β) Πειραματική Οργανική Χημεία ΙΙ (Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών),
γ) Οργανική Χημεία [Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών (2000-2012)].

ΙΙ) Μεταπτυχιακά:

α) “Υπερμοριακή Χημεία”, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία», Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Χημείας 2002-2009).
β) “Υπερμοριακή Χημεία”, (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων", Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών).
γ) “Νανοχημεία και Χημεία Φουλερενίων”, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Συνθετική Χημεία", Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών).
δ) “Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων”, (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Χημική Βιολογία", Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών).

Εργαστήρια :
“Συνθετική Οργανική Χημεία”, (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, "Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων", Τμήματα Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας και Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών).


Ερευνητικές Δραστηριότητες

1) Σύνθεση και μελέτη Υπερμοριακών Συστημάτων για την ανάπτυξη Βιομιμητικών Συστημάτων:
α) Μοριακοί υποδοχείς και συνδυασμοί τους,
β) Φωτοχρωμικές ενώσεις Α<- ->Β

2) Σύνθεση και μελέτη Βιοανόργανων μορίων.

3) Φασματοσκοπία NMR Οργανοαρσενικών Ενώσεων.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις