Αίθουσα Σεμιναρίων

Εκτύπωση
Το Τμήμα Χημείας διαθέτει μία αίθουσα σεμιναρίων 50 ατόμων πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του βορείου κτιρίου Χημείας.