Υαλουργείο

Εκτύπωση

ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

(ΙΣΟΓΕΙΟ, ΧΗ/Β001)

Τηλέφωνο: (+302610) 997189

e-mail:

URL: http://www.chemistry.upatras.gr/~glassworks/