ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗ Γ.Σ ΤΟΥ Α' ΤΟΜΕΑ

Εκτύπωση

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.