Έκτακτο μάθημα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών Τρίτη 13:00-15:00

Εκτύπωση

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών την Τρίτη 17-5-22, 13:00-15:00 στην αίθουσα

ΧΒ3.

Ο διδάσκων,

Γιώργος Αμπατζίδης