[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκτύπωση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους να δουν τα συνημμένα για περισσότερες πληροφορίες.

Από τη Γραμματεία.