Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό

Εκτύπωση

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Attachments:
Download this file (ΩΖΕΓ46ΜΤΛΗ-ΗΛΘ.pdf)ΩΖΕΓ46ΜΤΛΗ-ΗΛΘ.pdf[ ]2021-07-16 09:55