Ενδιαφέρον για Χημικό της εταιρείας Μύλοι Κεπενού

Εκτύπωση

Eλάχιστα τυπικά προσόντα: Πτυχίο Χημείας, Αγγλικά, Υπολογιστές.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Attachments:
Download this file (kepenos.pdf)kepenos.pdf[ ]2017-09-26 09:49