Διαδικτυακή Διάλεξη - Prof. Alberto Passi - University of Insubria, Department of medicine and Surgery, Italy

Εκτύπωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Το Δι-Ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

(ΔΠΜΣ Τμήματος Χημείας και Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”)

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:

Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία & Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

στο πλαίσιο του

"Κύκλου σεμιναρίων προσκεκλημένων ομιλητών"

που διοργανώνει

την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00 (12 CET)

σας προσκαλεί στη διαδικτυακή διάλεξη του

Prof. Alberto Passi 

University of Insubria, Department of medicine and Surgery, Italy   

με θέμα:

When simplicity meets complexity: the biology of hyaluronan

σε σύνδεση μέσω zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/5583501511?pwd=M2cyNjdWMFdQeEFjSVpsb1NZWDgzQT09 

________________________________________

Announcement - Invitation

The Postgraduate Program

(Joint Postgraduate Programme of the Department of Chemistry and the Institute of Biosciences and Applications of NCSR "Demokritos”)

Applied Biochemistry:

Clinical Chemistry, Biotechnology & Evaluation of Pharmaceutical Products

 in the context of

"Seminars of invited speakers"

invites you to his online lecture on

Thursday, February 10th, 2022 at 12:00 CET

Prof. Alberto Passi 

University of Insubria, Department of Medicine and Surgery, Italy    

on the subject:

When simplicity meets complexity: the biology of hyaluronan 

online zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/5583501511?pwd=M2cyNjdWMFdQeEFjSVpsb1NZWDgzQT09  

______________________________________________________

Short talk description: The seminar will focus on the most important structural and functional aspects of hyaluronic acid. In particular, the functional roles of the biopolymer and its involvement in human pathology including inflammation and tumours will be described. The biotechnological aspects that make this product one of the most widely used polymers in aesthetic and regenerative medicine will also be described. The chemical versatility of polymer will therefore be the starting point for outlining possible new developments of new biotechnological products for the controlled release of drugs and the creation of useful scaffolds for regenerative medicine.

Short cv: Alberto Passi is full professor of biochemistry at the School of Medicine of the University of Insubria, Varese Italy. He serves as Dean of the Medical School and is Director of the Clinical Chemistry Lab of the University Hospital in Varese. His scientific interests have always focused on the biochemistry and biology of the extracellular matrix with particular attention to hyaluronic acid.