Διαδικτυακή Διάλεξη - Prof. Maurizio Onisto - Univ. of Padova, Italy

Εκτύπωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Το Δι-Ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

(ΔΠΜΣ Τμήματος Χημείας και Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”)

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:

Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία & Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

στο πλαίσιο του

"Κύκλου σεμιναρίων προσκεκλημένων ομιλητών"

που διοργανώνει

την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00

σας προσκαλεί στη διαδικτυακή διάλεξη του

Prof. Maurizio Onisto

Dept. of Biomedical Sciences University of Padova, Italy

on the subject:

Heparanase  in Extracellular Matrix (ECM) remodeling during tumor progression and fibrosis

σε σύνδεση μέσω zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/5583501511?pwd=M2cyNjdWMFdQeEFjSVpsb1NZWDgzQT09 

________________________________________

Announcement - Invitation

The Postgraduate Program

(Joint Postgraduate Programme of the Department of Chemistry and the Institute of Biosciences and Applications of NCSR "Demokritos”)

Applied Biochemistry:

Clinical Chemistry, Biotechnology & Evaluation of Pharmaceutical Products

 in the context of

"Seminars of invited speakers"

invites you to his online lecture on

Thursday, January 27, 2022 at 12:00 CET

Prof. Maurizio Onisto

Dept. of Biomedical Sciences University of Padova, Italy

on the subject:

Heparanase  in Extracellular Matrix (ECM) remodeling during tumor progression and fibrosis

online zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/5583501511?pwd=M2cyNjdWMFdQeEFjSVpsb1NZWDgzQT09  

______________________________________________________

Short talk description: Heparanase (HPSE) has been defined as a multitasking protein that exhibits a peculiar enzymatic activity towards HS chains but which simultaneously performs other non-enzymatic functions. Through its enzymatic activity, HPSE catalyzes the cutting of the side chains of heparan sulfate (HS) proteoglycans, thus contributing to the remodeling of the extracellular matrix and of the basal membranes. Furthermore, thanks to this activity, HPSE also promotes the release and diffusion of various HS-linked molecules like growth factors, cytokines and enzymes. In addition to being an enzyme, HPSE has been shown to possess the ability to trigger different signaling pathways by interacting with transmembrane proteins. In normal tissue and in physiological conditions, HPSE exhibits only low levels of expression restricted only to keratinocytes, trophoblast, platelets and mast cells and leukocytes. On the contrary, in pathological conditions, such as in tumor progression and metastasis, inflammation and fibrosis, it is overexpressed. With this talk , we intend to provide an update on the current knowledge about the different role of HPSE during tumor progression and fibrosis.

Short cv: Prof. Onisto graduated from the Biological Sciences at the University of Padova in 1985. During 1988-1992 he worked as a Ph.D. candidate in molecular and cellular biology and pathology at University of Padova. In 1992 became Assistant Professor at the Institute of Histology and Embryology (from 2000 at the Dept.of Biomedical Sciences), School of Medicine of the University of Padova and Associate Professor in 2016.  His current research deals with the study of heparanase, the unique and specific endoglycosidase capable of cleaving heparan sulfate (HS) chains. HS cleavage results in remodelling of ECM as well as in regulating the release of many HS-linked molecules such as growth factors, cytokines and enzymes involved in inflammation, wound healing and tumour invasion. Dr. M. Onisto research activity has resulted in 89 publications (83 papers on international journals surveyed by ISI and 6 book chapters)

____________________

Nikos Karamanos, PhD, ERT
Professor of Biochemistry, e-mail:  

Board Member: ISMB (vice-president)  I HSBMB (president)

Series editor: Biology of ECM
Book editor: ECM Pathobiology & Signaling 
Editor: FEBS J
Associate Editor: Cellular & Molecular Oncology (Frontiers) I Cancers
Profiles:  Dept website I Google Scholar I ResearchGate I Orcid I   

Representative Conferences: MBE2016 I Febs-mpst2022 I