Προκήρυξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Φυσικοχημεία-Φασματοσκοπία

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ-ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ».

«ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ-ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ», ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ( ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 391/17.4.2018/τ.Γ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

§  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

§  ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

§  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

§  ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

§  GISELE SOUZA

§  ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(απέσυρε την υποψηφιότητά του την 25η Ιουλίου 2018)

§  ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

§  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

§  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΥΠ’ΑΡΙΘ. 14/9.7.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Π.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Σ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ)

 

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ