Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997119

Fax: (+302610) 997118

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/symeopoulos

Βιογραφικό Σημείωμα

1974-1979 Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
1981-85 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
1985-1987 Ελληνική Αεροπορία, Χημικό Εργαστήριο ανάλυσης ελαίων και καυσίμων
1987 Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Ραδιοχημεία
1988-1990 and 1991-94, Λέκτορας, στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
1990-91 Εκπαιδευτική άδεια στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλώριδας των ΗΠΑ
1994-now Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα

 • Αρχές και Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας  (σε φοιτητές του Τμήματος Χημείας)
 • Φυσικοχημεία και
 • Ραδιοβιολογία (σε φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας)

Μεταπτυχιακά μαθήματα
Συνδιδασκαλία στα εξής μαθήματα:

 • Καταλυτικές και Ροφητικές Διεργασίες Αντιρρύπανσης
 • Αναλυτικές Μέθοδοι Προσδιορισμού Ιχνοστοιχείων

Ερευνητικές Δραστηριότητες

1) Μελέτη της δέσμευσης βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων από την υγρή φάση σε στερεά υποστρώματα αποτελούμενα από:

α) μικροοργανισμούς, που ενυπάρχουν σε τρόφιμα (με έμφαση σε προβιοτικούς) με σκοπό την διερεύνηση του μηχανισμού και της πιθανής χρήσης τους ως μέσων αποτοξίνωσης σε περιπτώσεις μόλυνσης της τροφικής αλυσίδας.
β) απόβλητα ή παραπροϊόντα αγροτοβιομηχανικών διεργασιών με σκοπό

i) την κατανόηση της διεργασίας μέσω του προσδιορισμού θερμοδυναμικών και κινητικών παραμέτρων
ii) την αποτελεσματική απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων από υδατικά συστήματα (απορρύπανση) και αξιοποίησή τους ως ροφητών υλικών χαμηλού κόστους.

2) Παρακολούθηση της φυσικής και τεχνητής ραδιενέργειας στο περιβάλλον προσδιορίζοντας μακρόβια ραδιονουκλίδια που εκπέμπουν ακτινοβολία-γ ή –α, με έμφαση σε υδατικά συστήματα (ιαματικές πηγές, πόσιμο νερό) και σε συστήματα εδάφους (τύρφη, φωσφορικά λιπάσματα).
3) Ανάπτυξη μεθόδων για ταχείς διαχωρισμούς και προσδιορισμούς ραδιονουκλιδίων που απαιτούνται σε επείγουσες καταστάσεις.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Khahili, V. Symeopoulos, J-F Chen and G. R. Choppin
  Solubility of Nd in Brine Radiochim. Acta 66/67, 51 (1994).
 • J. Soupioni,B.D. Symeopoulos, H.V. Papaefthymiou
  Determination of trace elements in bottled water in Greece by instrumental and radiochemical neutron activation analysis
  J. Radioanal. Nucl. Chem. 268(3), 441-444 (2006)
 • Vlachou,B. D. Symeopoulos, A. A. Koutinas
  A comparative study of neodymium sorption by yeast cells
  Radiochimica Acta 97, 437-441 (2009)
 • A Anagnostopoulos., A. Bekatorou,B.D Symeopoulos
  Contribution to interpretation of metal uptake dependence upon the growth phase of microorganisms. The case of uranium (VI) uptake by common yeasts, cultivated at different temperatures, with or without aeration
  J. Radioanal. Nucl. Chem. 287(2), 665-671 (2011)
 • Tasoula Kiliari, Ioannis Pashalidis, Basil D. Symeopoulos
  Selective separation of radium and uranium from aqueous solutions by Chelex-100. J Radioanal Nucl Chem 292, 1273–1276 (2012)
  DOI 10.1007/s10967-012-1689-y
 • A. Anagnostopoulos & B. D. Symeopoulos
  Sorption of europium by malt spent rootlets, a low cost biosorbent: effect of pH,kinetics and equilibrium studiesJ Radioanal Nucl Chem 295(1), 7-13 (2013), DOI 10.1007/s10967-012-1956-y
 • Anagnostopoulos, V.A., Symeopoulos, B.D.
  Significance of age, temperature, and aeration of yeast cell culture for the biosorption of europium from aquatic systems
  Desalination and Water Treatment In Press
 • Vasileios A. Anagnostopoulos, Petros G. Koutsoukos and Basil D. Symeopoulos
  Removal of U(VI) from Aquatic Systems, Using Winery By-Products as Biosorbents: Equilibrium, Kinetic and Speciation Studies
  Water Air Soil Pollut 226, 107 (2015)
  DOI 10.1007/s11270-015-2379-5
 • Anagnostopoulos, B. Symeopoulos, K. Bourikas, A. Bekatorou
  Biosorption of U(VI) from aqueous systems by Malt Spent Rootlets. Kinetic, equilibrium and speciation studies
  International Journal of Environmental Science and Technology DOI: 10.1007/s13762-015-0872-4
 • Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on low-cost lignocellulosic substrate for the removal of Cd2+ from aquatic systems.
  A. Anagnostopoulos, At. Vlachou, B. D. Symeopoulos
  Journal of Environment & Biotechnology Research, 1 (1), 23-29 (2015)