ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας  το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. ...


Δωρεάν Σίτιση φοιτητών ακαδ. έτους 2017-18

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.


posticon Kallitsis Joannis

Print Email

Professor

Tel: (+302610) 962952

Fax: (+302610) 997122

e-mail:

Web Page: http://www.aphnrl.chem.upatras.gr/

Curriculum Vitae

 • Professor of Polymer Science

Department of Chemistry

University of Patras, GR 26504-Patras, GREECE

Collaborating Faculty Member Institute of Chemical Engineering Science

(FORTH/ICE-HT) Patras, Greece

Education:

 • 1984: PhD in Chemistry, Univ. of Patras, Greece
 • 1979: Diploma in Chemistry, Univ. of Patras, Greece

Previous Employment/Occupation:

 • 2001-present: Professor, Dept of Chemistry, University of Patras
 • 1996-2001: Associate Professor, Dept of Chemistry, University of Patras
 • 1990-1996: Assistant Professor, Dept of Chemistry, University of Patras
 • 1/1990-9/1990: Research Fellow, Plastics Research Laboratory B.A.S.F., Ludwigshafen, Germany
 • 1/1989-1/1990: Research Fellow, Max-Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany
 • 1986-1989: Lecturer, Dept of Chemistry, University of Patras

Visiting Professor:

 • 9/1995-2/1996: Department of Chemistry, University of Groningen, The Netherlands
 • 11/2006-12/2006: Department of Pharmacy, University of Trieste, Italy
 • 02/2010: Department of Pharmacy, University of Trieste, Italy

Invited Professor:

 • 9/1999-12/1999: Department of Chemistry, Free University of Berlin, Germany
 • 1-2/2006: ‘Ecole Europeene Chimie Polymeres Materiaux (E.C.P.M.), Université Louis Pasteur, Strasbourg, France
 • 10/2008-11/2008: Department of Materials, Polymer Institute, Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ), Zurich.
 • 09/2010: Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France
 • 09/2012: Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, TOTAL–ESPCI Chair
 • 11/2013: Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, TOTAL–ESPCI Chair

Current Participation in Research Projects:

 • “Innovative Materials for Nanocrystalline Dye Sensitised Solar Cells”, GSRT Thalis, Budget: 80.000€ (2012-2015) (Partner).
 • “Design and Development of Novel Functional Copolymers with a Block Architecture– Self-organization Abilities and Controlled Binding/Release of Biocidal Species” (MIS 377756), GSRT Thalis 12/44/5, Budget: 600.000 € (2012-2015) (Coordinator).
 • “Design and Development of New Electron Acceptor Polymeric and Hybrid Materials and their Application in Organic Photovoltaics” GSRT “EXCELLENCE” 2780, Budget: 400.000 € (2012-2014) (Coordinator).
 • “Development of Smart Machines, Tools and Processes for the Precision Synthesis of Nanomaterials with Tailored Properties for Organic Electronics” Smartronics – 310229 - FP7-NMP-2012.1.4-1, Budget: 380.000 € (2013-2017) (Partner).
 • “Extended Shelf-Life Biopolymers for Sustainable and Multifunctional Food Packaging Solutions” NANOBARRIER 280759-2 FP7-NMP-2011-LARGE-5, Budget: 173.000€ (2012-2015) (Partner).
 • “Green/k Sustainable Lighting” 11SYN -5-573 GR-LIGHT - GSRT “SYNERGASIA”, Budget: 120.000 € (2013-2016) (Coordinator).
 • “Flame-retardant coatings based on nano-magnesium hydroxide, huntite and hydromagnesite for wood applications” 315423 WOOD-FLARETCOAT - FP7-SME-2013, Budget: 63.000€ (2014-2016) (Partner).
 • “Lightweight, flexible and smart protective clothing for law enforcement personnel” 607295 Smartpro - FP7-SEC-2013-1, Budget: 75.000€ (2014-2016) (Partner).

Other Activities:

 • Chairman, Post Graduate Program on Polymer Science and Technologies (1998-2001).
 • Vice Chairman, Department of Chemistry, University of Patras (2001-2005).
 • Member of the Editorial Board of Journal Macromolecular Science, Pure & Applied Chemistry (2002-2009).
 • Founding member of the spin-off activity “ADVENT TECHNOLOGIES SA”.
 • Vice President of Hellenic Polymer Society (ELEP) (2006-2008).
 • National Representative in IUPAC, Polymer Division IV (2005-2009).
 • Vice Chairman, Research Committee University of Patras (2007-2010).
 • President of Hellenic Polymer Society (ELEP) (2010-2012).
 • Board Member in European Polymer Federation (2010-2012).
 • Board Member of the University of Patras Governing Council (2012-today).

Publications: 160 refereed journal papers

Book Chapters: 5

Conference Participation: Presentation in 60 international and 50 national conferences

Patents: International- 10; Greek- 5

Citations: Web of Science-4000 (total), 3500 (without self-citations) and h=31

Google Scholar-4800 and h=35


Courses

 • "Structure-Property Relations in Polymers" (Dept. of Chem., Univ. of Patras, Greece)
 • "Physical Processes of Chemical Technology" (Dept. of Chem., Univ. of Patras, Greece)
 • "Structure-Property Relations in Macromolecules" (Graduate Program, Univ. of Patras)
 • "Characterization of Polymeric and Hybrid Materials" (Graduate Program, Univ. of Patras)

Research Activities

 • Development of polymeric membranes for energy related application like Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells and Li Ion Batteries.
 • Development of new polymeric and hybrid optoelectronic materials for organic photovoltaics.
 • Preparation of amphiphilic block copolymers with biocidal or antifouling properties.
 • Modification of carbon nanotubes with the semiconducting polymers.

Publications

 • Deimede, G. Voyiatzis, J.K. Kallitsis, L. Qingfeng, N.J. Bjerrum, "Miscibility Behavior of Polybenzimidazole/ Sulfonated Polysulfone Blends for use in Fuel Cell Applications", Macromolecules 33, 7609 (2000).
 • N. Gourdoupi, A.K. Andreopoulou, V. Deimede, J.K. Kallitsis, "A Novel Proton Conducting Polyelectrolyte Composed of an Aromatic Polyether Containing Main-Chain Pyridine Units for Fuel Cells Applications", Chemistry of Materials 15, 5044 (2003).
 • A.K. Andreopoulou, B. Carbonnier, J.K. Kallitsis, T. Pakula, "Dendronized Rigid - Flexible Macromolecular Architectures:Syntheses, Structure and Properties in Bulk", Macromolecules 37, 3576 (2004).
 • E.K. Pefkianakis, N.P. Tzanetos and J.K. Kallitsis “Synthesis and Characterization of Novel Vinyl-2,2’-bypyridine Monomer and its Homopolymeric/Copolymeric Metal Complexes”, Chemistry of Materials, 20, 6254–6262 (2008).
 • K.D. Papadimitriou, F. Paloukis, S.G. Neophytides, J.K. Kallitsis, “Cross-Linking of Side Chain Unsaturated Aromatic Polyethers for High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Applications” Macromolecules 44, 4942–4951 (2011).
 • C.I Morfopoulou, A.K. Andreopoulou, M.K. Daletou, S.G. Neophytides, J.K. Kallitsis, Cross-linked high temperature polymer electrolytes through oxadiazole bond formation and their applications in HT PEM fuel cells, Journal of Materials Chemistry A: Materials for Energy and Sustainability1 (5) 1613-1622, (2013).
 • P. Giannopoulos, A. Nikolakopoulou, A.K Andreopoulou, L. Sygellou, J.K Kallitsis, P. Lianos, “An alternative methodology for anchoring organic sensitizers onto TiO2 semiconductors for photoelectrochemical applications” Journal of Materials Chemistry A 2 (48), 20748-20759, (2014).
 • S Kakogianni, SN Kourkouli, AK Andreopoulou, JK Kallitsis, “A versatile approach for creating hybrid semiconducting polymer–fullerene architectures for organic electronics” Journal of Materials Chemistry A 2 (21), 8110-8117, (2014).
 • N. D. Koromilas, G. Ch. Lainioti, Ch. Gialeli, D. Barbouri, K. B. Kouravelou, N.K. Karamanos, G.A. Voyiatzis, J.K. Kallitsis, “Preparation and Toxicological Assessment of Functionalized Carbon Nanotube-Polymer Hybrids” PLOS ONE 9 (9), Article Number: e107029, (2014).
 • A Moutsiopoulou, AK Andreopoulou, G Lainioti, G Bokias, G Voyiatzis, JK Kallitsis, “Quinoline-functionalized cross-linked poly (vinyl acetate) and poly (vinyl alcohol) nanoparticles as potential pH-responsive luminescent sensors”, Sensors and Actuators B: Chemical 211, 235-244, (2015).
 • J.K. Kallitsis, C Anastasopoulos, A.K. Andreopoulou, “Functional semiconductors targeting copolymer architectures and hybrid nanostructures” MRS Communications 5 (03), 365-382, (2015).