Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 962952

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.aphnrl.chem.upatras.gr/

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές και Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

1975-1979: Σπουδές στο Τμήμα Χημείας της Φ.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πατρών.

1980-1984: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Σύνθεση και Μελέτη των Ιδιοτήτων Συμπολυμερών Πολυαμιδίων με Μειωμένη Αναφλεξιμότητα».

1985-1986: Διδάκτορας Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Χημείας .

1986-1989: Λέκτορας του Τμήματος Χημείας.

1989: Μεταδιδακτορική έρευνα στη σύνθεση άκαμπτων δικτύων πολυμερών, στο Max-Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, με υποτροφία του ιδρύματος Alexander von Humboldt.

1990: Μεταδιδακτορική έρευνα στην σύνθεση κατεργάσιμων άκαμπτων πολυμερών στο Κunstofflaboratorium της Εταιρίας B.A.S.F., Ludwigshafen, Germany.

1990-1996: Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

1996-2001: Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

2001-σήμερα: Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών.

9/1995 - 2/1996: ΕπισκέπτηςΕρευνητής, Department of Polymer Chemistry, University of Groningen, The Netherlands.

11-12/1999: ΠροσκεκλημένοςΚαθηγητής, Organic Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, Free University, Berlin, Germany.

1/2006: ΕπισκέπτηςΚαθηγητής, ‘Ecole Europeene Chimie Polymeres Materiaux (E.C.P.M.), Université Louis Pasteur, Strasbourg, France.

11/2006: ΕπισκέπτηςΚαθηγητής, Department of Pharmacy, University of Trieste, Italy.

10-11/2008: ΠροσκεκλημένοςΚαθηγητής, Department of Materials, Polymer Institute, Swiss Federal Institute of Technology(ΕΤΗ), Zurich.

9/2009: ΠροσκεκλημένοςΚαθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France.

9/2012: ΠροσκεκλημένοςΚαθηγητής Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI-ParisTech), France στηνέδρα ESPCI-TOTAL.

1998-2001: Πρόεδρος του ΔΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

2000-2010: Μέλοςτου Board του International Max-Planck Research School for Polymer Materials Science.

2001-2005: Αντιπρόεδρος Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2005).

2002-2009: Μέλοςτου Editorial Board του Journal Macromolecular Science, Pure & Applied Chemistry.

2005-2009: Εθνικός Εκπρόσωπος στην IUPAC, Polymer Division IV

2006-2008: Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ)

2007-2010: Αντιπρόεδρος, Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών.

2010-2012: Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών

2010-2012: Μέλος της European Polymer Federation

2012-σήμερα : Μέλος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συνιδρυτής της spin-off εταιρείας του Πανεπιστημίου Πατρών “ADVENT TECHNOLOGIES SA”.

Συμμετοχή σε Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

 • “Extended shelf-life biopolymers for sustainable and multifunctional food packaging solutions” (GA280759-2)

FP7-NMP-2011-LARGE-5

Ύψος χρηματοδότησης: 173.000 Euro (Total ICEHT:768.225,00)

Συνεργαζόμενοι φορείς: Stiftelsen SINTEF, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, University of Maribor, Universidade de Aveiro, Foundation of Research & Technology-Hellas, Packaging, Transport and Logistics Research Center, Innventia AB, Logoplaste, Argo SA, Grace Davison - Materials & Packaging Technologies, Plasmachem GmbH, Prado Karton-Companhia de Cartão S.A, Elastopoly Oy, Borregaard Industries Limited Norge, SCA Svenska Cellulose Aktiebolaget

Περίοδος: 2012-2016

 • “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Λειτουργικών Συμπολυμερών Συσταδικής Αρχιτεκτονικής - Ικανότητες Αυτοοργάνωσης και Ελεγχόμενη Δέσμευση/Αποδέσμευση Ουσιών με Βιοστατική Δράση” (MIS:379523)

ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Ύψος χρηματοδότησης: 600.000 Euro

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ-ΙΗΔΛ, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Τ.Ε.Ι.Μεσολογγίου

Περίοδος: 2012-2015

 • “Καινοτόμα υλικά για νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες” (MIS:377756)

Ύψος χρηματοδότησης: 79.164 Euro

ΘΑΛΗΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών, ΑΤΕΙ  Πατρών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίοδος: 2012-2015

 • “Design and Development of New Electron Acceptor Polymeric and Hybrid Materials and their Application in Organic Photovoltaics” (MIS:2780)

GSRT “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”

Ύψος χρηματοδότησης: 400.000 Euro

Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Περίοδος: 2012-2015

 • “Green/k Sustainable Lighting” (11SYN -5-573)

Ύψος χρηματοδότησης: 120.000 Euro

GSRT, SYNERGASIA 2011

Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, COMPUCON ΑΒΕΕ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β.&Λ. Ο.Ε. «Υπερκράμα Μηχανολογική», PRISMA Center, ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. «ELVE»

Περίοδος: 2012-2015

 • “Development of Smart Machines, Tools and Processes for the Precision Synthesis of Nanomaterials with Tailored Properties for Organic Electronics (GA310229)

Ύψος χρηματοδότησης: 380.000 Euro

FP7-NMP-2012.1.4-1

Συνεργαζόμενοι φορείς: Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras, University of Oxford, University of Surrey, University of Ioannina, Centre National de la Recherche Scientifique, University of Stuttgart, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz Zentrum Berlin, Horiba Jobin Yvon, Advent Technologies, COATEMA, COMPUCON, AIXTRON, Oxford Lasers Ltd, Centro Ricerche Fiat, Plastic Logic

Περίοδος: 2013-2017

 • “Development of a Portable Internal Reforming Methanol High Temperature PEM Fuel Cell System” (GA325358)

Ύψος χρηματοδότησης: 180.104 Euro

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FP7-FCH-JU-2012-1

Συνεργαζόμενοι φορείς: FORTH/ICE-HT, Advent Technologies, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Institut fuer Mikrotechnik Mainz GMBH, University of Patras, Zentrum fur Brennstoffzellen-Technik GMBH, JRC -Joint Research Centre- European Commission, Enerfuel INC, Arpedon Ltd

Περίοδος: 2013-2016

Reviewer

ACS Applied Materials & Interfaces

Advanced Composite Letters

Advanced Materials

Biomacromolecules

Chemical Engineering and Processing

Chemistry of Materials

ChemSusChem

Chinese Journal of Chemistry

Colloids and Surfaces A

European Polymer Journal

Fuel Cells

International Journal of Hydrogen Energy

Iranian Polymer Journal

Journal of Applied Polymer Science

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Journal of Macromolecular Science-Pure and Applied Chemistry

Journal of Materials Chemistry

Journal of Membrane Science

Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites-JNPN

Journal of New Materials for Electrochemical Systems

Journal of Polymer Research

Journal of Polymer Science Part A:Polymer Chemistry

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

Journal of the Electrochemical Society

Macromolecular and Rapid Communications

Macromolecular Bioscience

Macromolecular Chemistry and Physics

Macromolecular Symposia

Macromolecules

Materials Chemistry and Physics

Molecular Crystals, Liquid Crystals

Physical Chemistry Chemical Physics

PLoS ONE

POLYMER

Polymer Chemistry

Polymer Engineering & Science

Reactive and Functional Polymers

Rubber Chemistry and Technology

Soft Matter

Solid State Ionics

The Journal of Organic Chemistry

The Journal of Physical Chemistry

The Journal of the American Chemical Society

Thermochimica Acta

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Σύνολο Αναφορών:

Web of Science-4000 (συνολικές), 3500 (χωρίς αυτοαναφορές) και h=31

Google Scholar-4800 και h=35

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

1."Polyterphenylene Manufacture" Naarmann, H.,Kallitsis, J., Ger. Offen DE 4,035,300, 1992

2."Thienylarylenes, their Preparation and their Use in Electric Conductors" Naarmann, H., Harth, K., Fisch, H., Schrof, W., Kallitsis, J., Ger. Offen. DE 4, 318, 982, 1994

3."Thienylphenylenes, their Preparation and Use in Preparing Electrically Conductive Polymers" Naarmann, H., Kallitsis, J., Ger. Offen. DE 4,223,810, 1994

4.“Acid impregnated polymeric membranes for use as solid electrolytes” C. Hasiotis, J. Kallitsis, V. Deimede, G. Voyiatzis, C. Kontoyiannis, G. Papatheodorou, Greek Patent No: 1003647/30.08.2001

5.“Controlled Release of Antimicrobial Agents from Polymeric Matrixes” S. Ikonomopoulou, K. Andreopoulou, A. Soto, E. Tsartolia, C. Katsichtis, A. Papadopoulos, J. Kallitsis, G. Voyiatzis, Greek Patent 1004764/16.12.2004

6.“Controlled Release of Antimicrobial Substances from Polymeric Matrices”, C. Katsichtis, E. Tsartolia, A. Papadopoulos, S. Iconomopoulou, K. Andreopoulou, A. S. Beobide, J. Kallitsis, G. Voyiatzis, EP1460089 A1 2004 0922

7.“Antimicrobial and antifouling properties of polymer blends based on polystyrene sulfonated phosphonium salts combined with various polymer matrixes” E. Oikonomou, C. Papadopoulou, I. Kallitsis, G. Vogiatzis, S. Oikonomopoulou, A. Andreopoulou, C. Katsichtis. Greek Patent 1005443/15.02.2007

8.“Aromatic polyether copolymers and polymer blends and fuel cells comprising same” N. Gourdoupi, N. Triantafyllopoulos, V. Deimede, L. Pefkianakis, M. Daletou, S. Neophytides, J. Kallitsis, US patent: 7, 842, 733, Date: 30/11/2010

9.“Novel poly(arylene ether) copolymers containing pyridine units as proton exchange membranes” M. Geormezi, V. Deimede, N. Gourdoupi, J. Kallitsis, US patent: 7, 842, 734, Date: 30/11/2010

10.“Multifunctional materials consisting of regioregular poly(3-alkyl thiophene)s covalently attached on carbon nanotubes for photovoltaic applications” C. Chochos, J. Kallitsis, US patent: 7, 854, 862, Date: 21/12/2010

11.“Development of New (Co)Polymeric and Hybrid (Co)Polymeric Electron Acceptors for Organic Photovoltaic Cell Applications” A.K. Andreopoulou, S. Kourkouli, A. Stefopoulos, A. Siokou, J. K. Kallitsis, Greek Patent 20120100166/20-3-2012

Αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

 1. “Crosslinked or Non-Crosslinked Aromatic Copolymeric Proton Conductive Electrolytes for Applications in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells” Pending Greek Patent, Appl. No. 20110100058/07.02.2011
 2. “Development of Porous Separators based on Blends of Aromatic Polyethers with Water Soluble Polymers and their Use in Lithium Ion Batteries” C. Elmasides, A. Voege, V. Deimede, G. Lainioti, J. K. Kallitsis, Greek patent application, June 2012
 3. “Crosslinked or Non-Crosslinked Aromatic (Co) Polymers as Proton Conductors for use in High Temperature PEM Fuel Cells” Pending US Patent, Appl. No. 13367855/02.07.2012
 4. “Development of New (Co)Polymeric and Hybrid (Co)Polymeric Electron Acceptors for Organic Photovoltaic Cell Applications” A.K. Andreopoulou, S. Kourkouli, A. Stefopoulos, A. Siokou, J. K. Kallitsis, European Patent Application ΕΡ13001446.7/20-3-2013

 


Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Συνδιδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος "Χημική Τεχνολογία 1 (Αρχές, Φυσικές και Χημικές Διεργασίες)"
 • Συνδιδασκαλία του μαθήματος Περιορισμένης Επιλογής "Χημεία Τεχνολογία Υλικών (Πολυμερή, Νανοϋλικά, Κολλοειδή, Καταλύτες)"
 • Συνδιδασκαλία του μαθήματος Περιορισμένης Επιλογής" Χημική Τεχνολογία 2 (Ειδικά κεφάλαια Φυσικών και Χημικών Διεργασιών)"
 • Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Λειτουργικά Υλικά"
 • Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Νανοδομημένα Υλικά"
 • Συνδιδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος "Σύνθεση Χημικών Προϊόντων Τεχνολογικού ή Βιολογικού/Ιατρικού Ενδιαφέροντος".

Ερευνητικές Δραστηριότητες

1) Ανάπτυξη νέων υλικών για προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως οι Πολυμερικές Κυψελίδες Καυσίμου και οι μπαταρίες ιόντων Λιθίου

2) Σύνθεση και μελέτη νέων πολυμερικών και υβριδικών υλικών για εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά κελιά

3) Τροποποίηση νανοδομών άνθρακα όπως τα φουλερένια και οι νανοσωλήνες άνθρακα με ημιαγώγιμα υλικά.

4) Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών με βιοστατική δράση.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Deimede, G. Voyiatzis, J.K. Kallitsis, L. Qingfeng, N.J. Bjerrum, "Miscibility Behavior of Polybenzimidazole/ Sulfonated Polysulfone Blends for use in Fuel Cell Applications", Macromolecules 33, 7609 (2000).
 • N. Gourdoupi, A.K. Andreopoulou, V. Deimede, J.K. Kallitsis, "A Novel Proton Conducting Polyelectrolyte Composed of an Aromatic Polyether Containing Main-Chain Pyridine Units for Fuel Cells Applications", Chemistry of Materials 15, 5044 (2003).
 • A.K. Andreopoulou, B. Carbonnier, J.K. Kallitsis, T. Pakula, "Dendronized Rigid - Flexible Macromolecular Architectures:Syntheses, Structure and Properties in Bulk", Macromolecules 37, 3576 (2004).
 • E.K. Pefkianakis, N.P. Tzanetos and J.K. Kallitsis “Synthesis and Characterization of Novel Vinyl-2,2’-bypyridine Monomer and its Homopolymeric/Copolymeric Metal Complexes”, Chemistry of Materials, 20, 6254–6262 (2008).
 • K.D. Papadimitriou, F. Paloukis, S.G. Neophytides, J.K. Kallitsis, “Cross-Linking of Side Chain Unsaturated Aromatic Polyethers for High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Applications” Macromolecules 44, 4942–4951 (2011).
 • C.I Morfopoulou, A.K. Andreopoulou, M.K. Daletou, S.G. Neophytides, J.K. Kallitsis, Cross-linked high temperature polymer electrolytes through oxadiazole bond formation and their applications in HT PEM fuel cells, Journal of Materials Chemistry A: Materials for Energy and Sustainability1 (5) 1613-1622, (2013).
 • P. Giannopoulos, A. Nikolakopoulou, A.K Andreopoulou, L. Sygellou, J.K Kallitsis, P. Lianos, “An alternative methodology for anchoring organic sensitizers onto TiO2 semiconductors for photoelectrochemical applications” Journal of Materials Chemistry A 2 (48), 20748-20759, (2014).
 • S Kakogianni, SN Kourkouli, AK Andreopoulou, JK Kallitsis, “A versatile approach for creating hybrid semiconducting polymer–fullerene architectures for organic electronics” Journal of Materials Chemistry A 2 (21), 8110-8117, (2014).
 • N. D. Koromilas, G. Ch. Lainioti, Ch. Gialeli, D. Barbouri, K. B. Kouravelou, N.K. Karamanos, G.A. Voyiatzis, J.K. Kallitsis, “Preparation and Toxicological Assessment of Functionalized Carbon Nanotube-Polymer Hybrids” PLOS ONE 9 (9), Article Number: e107029, (2014).
 • A Moutsiopoulou, AK Andreopoulou, G Lainioti, G Bokias, G Voyiatzis, JK Kallitsis, “Quinoline-functionalized cross-linked poly (vinyl acetate) and poly (vinyl alcohol) nanoparticles as potential pH-responsive luminescent sensors”, Sensors and Actuators B: Chemical 211, 235-244, (2015).
 • J.K. Kallitsis, C Anastasopoulos, A.K. Andreopoulou, “Functional semiconductors targeting copolymer architectures and hybrid nanostructures” MRS Communications 5 (03), 365-382, (2015).