Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997102

Fax: (+302610) 997122

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/bokias
http://www.aphnrl.chem.upatras.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Πτυχίο Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985-1989).

Διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1989-1994).

Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο εργαστήριο Laboratoire de Physico-chimie Macromoleculaire, ESPCI (Παρίσι) με υποτροφία Marie Curie (1996-1998).

Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, με υποτροφία επιστροφής Marie Curie (1999).

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σεπτέμβριος 2000-Ιανουάριος 2001).

Επίκουρος Kαθηγητής του Τμήματος Χημείας, Παν. Πατρών (Μάιος 2002 - 2011).

Αναπληρωτής Kαθηγητής του Τμήματος Χημείας, Παν. Πατρών (2011 - ).


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά μαθήματα (Τμήμα Χημείας)

ΧΕ 352 : Αναλυτική Χημεία 2 (εργαστηριακές ασκήσεις)
ΧΕ 680 : Χημική Τεχνολογία Ι (Αρχές, Χημικές και Φυσικές Διεργασίες)
ΧΕ 781 : Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (πολυμερή, νανοϋλικά, κολλοειδή, καταλύτες)
ΧΕ 884 : Χημικές Βιομηχανίες (Ανόργανες και Οργανικές)

Μεταπτυχιακά μαθήματα (Τμήμα Χημείας, Ειδίκευση “Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά”)

Σύνθεση Προηγμένων Πολυμερικών και Νανοδομημένων Υλικών
Ιδiότητες και Εφαρμογές Λειτουργικών και Νανοδομημένων Υλικών

Μεταπτυχιακά μαθήματα (Δ.Π.Μ.Σ. “Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών”)
Χημεία Πολυμερών
Προηγμένα Πολυμερή


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι βασικές ερευνητικές δραστηριότητες εντοπίζονται στο χώρο των υδατοδιαλυτών πολυμερών, των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους σε αραιά και ημιαραιά διαλύματα και των δυνατοτήτων που παρέχουν για ποικίλες πρακτικές εφαρμογές. Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες κατηγορίες πολυμερικών υλικών που μελετώνται είναι:
- Αποκρίσιμα πολυμερή,
- Λειτουργικά πολυμερή,
- Υδροπηκτώματα,
- Νανοσωματίδια και υβριδικά οργανικά/ανόργανα νανοδομημένα υλικά

Τα παραπάνω υλικά σχεδιάζονται και μελετώνται σε συνδυασμό με πιθανές εφαρμογές, όπως:
- Αποκρίσιμα “μαλακά” υλικά
- Αισθητήρες
- Ροφητές


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Moutsiopoulou, A.K. Andreopoulou, G. Lainioti, G. Bokias, G. Voyiatzis and J.K. Kallitsis.
  “Quinoline-functionalized cross-linked poly(vinyl acetate) and poly(vinyl alcohol) nanoparticles as potential pH-responsive luminescent sensors”.
  Sensors and Actuators B, 211, 235 (2015).
 • Menelaou, Z. Iatridi, I. Tsougos, K. Vasiou, C. Dendrinou-Samara and G. Bokias.
  “Magnetic colloidal superparticles of Co, Mn and Ni ferrite featured with comb-type and/or linear amphiphilic polyelectrolytes; NMR and MRI relaxometry”.
  Dalton Trans., 44, 10980 (2015).
 • K. Oikonomou, G. Bokias, I. Iliopoulos and J.K. Kallitsis.
  “Sequential Association of Anionic/Thermosensitive Diblock Copolymers with Cationic Surfactants”.
  Macromolecules, 46, 1082-1092 (2013).
 • Thivaios, I. Diamantis, G. Bokias and J.K. Kallitsis.
  “Temperature-responsive Photoluminescence of Quinoline-labeled Poly(N-isopropylacrylamide) in Aqueous Solution”.
  Eur. Polym. J., 48, 1256-1265 (2012).
 • Iatridi and G. Bokias.
  “Temperature-Sensitive Water-Soluble Hybrid Organic/Inorganic Nanoparticles Formed through Complexation of Cu2+ Ions with Poly(sodium acrylate)-g-poly(N-isopropylacrylamide) Comb‑type Copolymers in Aqueous Solution”.
  Langmuir, 25, 7695 (2009).
 • Dalkas, K. Pagonis and G. Bokias.
  “Control of the lower critical solution temperature - type cononsolvency properties of poly(N-isopropylacrylamide) in water - dioxane mixtures through copolymerisation with acrylamide”.
  Polymer, 47, 243 (2006).
 • Balomenou and G. Bokias.
  “Water-soluble complexes between cationic surfactants and comb-type copolymers consisting of an anionic backbone and hydrophilic nonionic poly(N,N-dimethylacrylamide) side chains”.
  Langmuir, 21, 9038 (2005).
 • Sotiropoulou,G. Bokias and G. Staikos.
  "Soluble Hydrogen-bonding Interpolymer Complexes and pH-controlled Thickening Phenomena in Water".
  Macromolecules, 36, 1349 (2003).
 • Bokias, D. Hourdet and I. Iliopoulos.
  "Positively Charged Amphiphilic Water Soluble Polymers based on N isopropylacrylamide: Phase Behavior and Shear Induced Thickening Properties in Aqueous Solution".
  Macromolecules, 33, 2929 (2000).
 • G. Bokias, G. Staikos, I. Iliopoulos and R. Audebert.
  "Interpolymer association between acrylic acid copolymers and poly(ethylene glycol): effects of the copolymer nature".
  Macromolecules, 27, 427 (1994).