ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α’ΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Την Τρίτη 27/10 (Ομάδα 4), την Πέμπτη 29/10 (Ομάδα 5), την Τρίτη 3/11 (Ομάδα 7) και την Πέμπτη 5/11 (Ομάδα 8), οι φοιτητές θα ασκηθούν στο Εργαστήριο Εισαγωγής στην Ανόργανη Χημεία κατά το χρονικό διάστημα 8:15-12:15. Η μετάθεση του Εργαστηρίου νωρίτερα κατά μία ώρα κρίνεται σκόπιμη προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν στις 13:15 την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ