ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου καθώς και την Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία αποτελεσμάτων της 3ης και 4ης άσκησης

αντίστοιχα μέσω του e-class (ενεργό εργαλείο εργασίες).

Θα δοθούν οι σχετικές μετρήσεις για κάθε μέθοδο. Απαραίτητη η χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας αποτελεσμάτων (excel, origin, ή άλλο).

Διάρκεια εξέτασης 30 λεπτά.

Εκ του εργαστηρίου