Ανακοίνωση για Φυσικοχημεία 1 (Μέρος Γ)

Καλούνται οι Φοιτήτριες και οι Φοιτητές που παρακολουθούν το Μάθημα Φυσικοχημεία 1 να εγγραφούν στο e-class στο μάθημα Φυσικοχημεία 1 (Μέρος Γ)

Ο διδάσκων

Καθ. Χ. Κορδούλης