ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία αποτελεσμάτων της 1ης άσκησης για την 4η εργαστηριακή ομάδα μέσω του e-class (ενεργό εργαλείο εργασίες).

Θα δοθούν οι μετρήσεις απορρόφησης για κάθε μέθοδο. Οι συγκεντρώσεις θα υπολογισθούν με βάση την αντίστοιχη πειραματική πορεία όπως περιγράφεται στις εργαστηριακές σημειώσεις.

Διάρκεια εξέτασης 1 ώρα.

Εκ του εργαστηρίου