ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Όσοι φοιτητές από το 4ο έτος και άνω έχουν περάσει επιτυχώς το Μάθημα Βιοχημεία-2 καθώς και το εργαστήριο (test πολλαπλής επιλογής ή γραπτές εξετάσεις) απαλλάσσονται της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο. Κατόπιν αυτού, θα πρέπει να μας ενημερώσουν προκειμένου να αποσταλεί ο βαθμός τους στη γραμματεία.

Εκ του εργαστηρίου Βιοχημείας