ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Οι φοιτητές της 4ης ομάδος του εργαστηρίου Βιοχημείας, που δεν πραγματοποίησαν την 1η εργαστηριακή άσκηση, λόγω της μή δυνατότητας πραγματοποίησης της άσκησης με ζωντανή παρουσία,  θα εξεταστούν την ερχόμενη εβδομάδα στην επεξεργασία αποτελεσμάτων της άσκησης μέσω του e-class, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθoύν εγκαίρως, προκειμένου να προκύψει ο βαθμός τους στη συγκεκριμένη άσκηση. Εάν κάποιος φοιτητής δεν διαθέτει πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων (excel, origin, ή άλλο) να επικοινωνήσει με τον κ. Δεράο () μέχρι τo Σάββατο 30/5/2020.

Εκ του εργαστηρίου Βιοχημείας