Ανακοίνωση Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Ι

Καλούνται οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών (όχι πρωτοετείς) που χρωστούν οποιεσδήποτε εργαστηριακές ασκήσεις (όχι θεωρία εργαστηρίου) του Εργαστήριου Αναλυτικής Χημείας Ι και επιθυμούν να ασκηθούν αυτό το εξάμηνο να στείλουν mail () δηλώνοντας τις ασκήσεις που χρωστούν.