Επιστήμη Πολυμερών

Καλούνται οι φοιτητές/τριες  του 4ου έτους (καθώς και παλαιοτέρων ετών) που παρακολουθούν το μάθημα «Επιστήμη Πολυμερών» να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να αρχίσει η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος.

Η  έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα γίνει την Δευτέρα 23/3/2020, ώρα 11.00-13.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η πρόσκληση (σύνδεσμος) για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα  ανακοινωθεί  στο e-class του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Χ. Ντεϊμεντέ