ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ

Οι φοιτητές όλων των ετών, που παρακολουθούν το μάθημα «ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ», παρακαλούνται να εγγραφούν   στο e-class του μαθήματος προκειμένου να στους σταλθεί πρόσκληση, ώστε να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.

Η έναρξη των μαθημάτων στο κεφάλαιο των ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ θα γίνει στις 24/03/2020, 11.00-13.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θα προηγηθεί δοκιμαστική σύνδεση τις αμέσως επόμενες ημέρες για όσους θα είναι διαθέσιμοι με την ίδια διαδικασία.