Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων Ι

Καλούνται οι φοιτητές του 1ου έτους (καθώς και προηγούμενων ετών) να εγγραφούν στο e-class του εν λόγω μαθήματος προκειμένου να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αφορούν τις παραδόσεις-φροντιστήρια του μαθήματος, καθώς και να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις.

Οι προσκλήσεις για τις διαλέξεις εξ’ αποστάσεως θα ανακοινώνονται στο e-class του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος