ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ E-CLASS

Οι φοιτητές του 3ου έτους (καθώς και προηγούμενων ετών) που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί και επιθυμούν να παρακολουθήσουν  το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (CHEM2125) καλούνται να εγγραφούν  στο e-class του μαθήματος προκειμένου να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις του.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος με επόμενη ανακοίνωση.