ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1» παρακαλούνται να εγγραφούν  εγκαίρως στο e-class του μαθήματος προκειμένου να ξεκινήσουν οι εξ’ αποστάσεως παραδόσεις του. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές προηγούμενων ετών που είχαν ήδη εγγραφεί στο μάθημα και σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν να εγγραφούν εκ νέου.

Η πρόσκληση για την διάλεξη εξ’ αποστάσεως θα ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 23/03/2020, 9.00-11.00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Εκ των διδασκόντων