Φροντιστήριο του Εργαστηρίου Πειραματικής Οργανικής Χημείας Ι

Τo Φροντιστήριο του Εργαστηρίου της «Πειραματικής Οργανικής Χημείας Ι» για τις επόμενες τρεις εβδομάδες δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα αλλά την Τετάρτη 04/03/2020, 11/03/2020, 18/03/2020 και ώρα 13:00-14:00 στην αίθουσα νότια του νέου κτιρίου Χημείας (ΝΝΚ-ΧΗ7).

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος

Αναπλ. Καθηγητής