ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 3

Το πρώτο προπαρασκευαστικό μάθημα για την έναρξη των εργαστηρίων Φυσικοχημείας 3 θα λάβει χώρα ως εξής:

την Πέμπτη 27/02/2020 και ώρα 12:30 στην αίθουσα ΧH7

Ομάδες 1-22

Οι φοιτητές που έχουν αυτή την Πέμπτη εργαστήριο ΕΧΑ, μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Παρασκευής 28/02.

Παρασκευή 28/02/2020 και ώρα 11:00 στην αίθουσα ΧΝ1

Ομάδες 23-44

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Θα σημειωθούν παρουσίες.

Εκ του Εργαστηρίου