Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης

Καλούνται οι φοιτητές του IV εξαμήνου να εγγραφούν στο Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης στον πίνακα που υπάρχει αναρτημένος στο Εργαστήριο, από Τρίτη 25-02-2020 έως την Παρασκευή 28-02-2020.

Οι φοιτητές που έχουν εργαστήριο Φυσικοχημείας την Παρασκευή θα εγγραφούν στις ομάδες της Δευτέρας και οι φοιτητές που έχουν εργαστήριο Φυσικοχημείας την Πέμπτη, θα εγγραφούν στις ομάδες της Παρασκευής.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 06-03-2020

ΕΚ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ