Αρχές Χημικής Τεχνολογίας και Βιοχημεία 2

Την ερχόμενη εβδομάδα εκτάκτως το μάθημα Αρχές Χημικής Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27/02, ώρα 09:00-11:00 (αντί της Τρίτης) και αντίστοιχα το μάθημα Βιοχημεία 2 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25/02, ώρα 09:00-11:00 (αντί της Πέμπτης), στο αμφιθέατρο ΑΘΕ10.
Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, η διδασκαλία των δύο μαθημάτων θα ακολουθήσει το ωρολόγιο πρόγραμμα.