Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες

Το μάθημα «Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Νέους Επιστήμονες» θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, ώρα 15:00, στην αίθουσα ΠΑΜ3. Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή, 28/02.