Εργαστήρια Ενόργανης Ανάλυσης

Καλούνται οι φοιτητές του IV εξαμήνου να δηλώσουν συμμετοχή για τις ασκήσεις: “Αέρια Χρωματογραφία” και “Ιοντική Χρωματογραφία” στον πίνακα που υπάρχει αναρτημένος στο Εργαστήριο «Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης»  (Νότιο Κτίριο Χημείας, Ισόγειο, έναντι Γραμματείας).

Εκ του εργαστηρίου