Δομή, Δραστικότητα & Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία

H Πρόοδος στο μάθημα Δομή, Δραστικότητα & Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία θα διεξαχθεί 12.00 έως 15.00 την Πέμπτη 16/1 στις αίθουσες ΑΘΕ10, ΧΗ7 και ΧΗ8.