Συμμετοχή στην 1η Πρόοδο του μαθήματος «Συνθετική Οργανική Χημεία»

Την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 9:00-11:00 στις αίθουσες ΧΗ8 (ΒΝΚ), και ΑΘΕ-10 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γραπτή εξέταση (πρόοδος) του μαθήματος «Συνθετική Οργανική Χημεία». Δηλώστε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: Φόρμα συμμετοχής στην Πρόοδο

Ο διδάσκων

Κων/νος Αθανασόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής