ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2.12.2019. Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.