ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οσες ομάδες έχουν τελειώσει με τη διήθηση του μιστελιού  και έχουν πάρει ένα διαυγές διήθημα(άσκηση 11), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ έως την έναρξη του εργαστηρίου της Πέμπτης (21-11-19) να φέρουν ένα μπουκάλι, όχι χρωματιστού γιαλιού και αναλόγου χωρητικότητας με τον όγκο του διηθήματος, να μεταφέρουν το μιστέλι, διότι και οι ογκομετρικοί κύλινδροι  και ο χώρος του ψυγείου δεν επαρκούν για να συνεχίσουν οι υπόλοιποι συμφοιτητές τους.   

Εκ του εργαστηρίου