Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙI

Την Τρίτη 19/11/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του εν λόγω μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Τσέλιος