ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Α' ΠΡΟΟΔΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1

Η γραπτή εξέταση της 1ης προόδου του μαθήματος Βιοχημεία Ι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/11/2019 στο ΑΘΕ 10 και ώρα 13.00-15.00.

Η ύλη της 1ης προόδου περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια από το σύγγραμμα Βιοχημεία Stryer 2012 7th edition - Δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση Μάιος 2015:

Κεφ. 1. Βιοχημεία: μια εξελισσόμενη επιστήμη. Σελίδες 1-20.

Κεφ. 2. Δομή και λειτουργία πρωτεινών. Σελίδες 27-66.

Κεφ. 8. Ένζυμα: βασικές αρχές και κινητική. Σελίδες 221-256.

Κεφ. 12. Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες. Σελίδες 351-368.

Κεφ. 14. Πορείες μεταγωγής σήματος. Σελίδες 409-427.

Κεφ. 15. Μεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός. Σελίδες 437-461.

Κεφ. 16. Γλυκόλυση και γλυκονεογένεση. Σελίδες 463-507.

 

Θεοχάρης Αχιλλεύς

Καθηγητής Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας