Γενική Βιολογία

Η α' πρόοδος του μαθήματος Γενική Βιολογία θα γίνει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στις 11-13 (ώρες μαθήματος).

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Αλέξιος Βλάμης