Μικροβιολογία

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας, καλούνται την ερχόμενη Τρίτη 5 Νοεμβρίου, στο Βόρειο Κτίριο στις 14:00, στο χώρο του Εργαστηρίου Βιοχημείας.

Γνωστοποιείται ότι η μη έγκαιρη δήλωση ενδιαφέροντος, σημαίνει και μη συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Αλέξιος Βλάμης