Ανακοίνωση της καθηγ. Μαρία Κανελλάκη

Οι φοιτητές Γκλαβάς Φραγκίσκος, Μπούρα Μαρίνα, Δημάκη Βαρβάρα, Στέφα Ευφροσύνη και Θεοδωροπούλου  Σοφία να συναντήσουν την καθηγ. Μαρία Κανελλάκη.