Ανακοίνωση Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων - Οινολογία Ι

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων- Οινολογία Ι, να διευκρινήσουμε ότι οι φοιτητές που φαίνεται  στην κατάσταση ότι θα κάνουν την άσκηση 11, θα κάνουν την άσκηση 9, γι'αυτό χρειάζεται να φέρουν 2 κιλά κόκκινα  σταφύλια και   2 κιλά λευκά  σταφύλια ανά ομάδα.

Εκ του εργαστηρίου