ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας να εγγραφούν στο Εργαστήριο Εισαγωγής στη Ανόργανη Χημεία και να παραλάβουν τα εργαστηριακά τους συγγράμματα τις εξής ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Παρασκευή 11/10

12.00-14.30

Τρίτη 15/10

13.00-15.00

Τετάρτη 16/10

13.00-14.00

Πέμπτη 17/10

13.00-15.00

 

Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της κ. Διαμαντοπούλου που βρίσκεται στο Νότιο κτήριο Χημείας, 1ος όροφος, τέλος του διαδρόμου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Οι ώρες εργαστηρίου της ημέρας Πέμπτης έχουν αλλάξει σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το εργαστήριο που πραγματοποιείται ημέρα Πέμπτη από τις αντίστοιχες ομάδες θα ξεκινάει στις 15.15 (αντί 16.00 που αναγράφεται στο πρόγραμμα).

Οι ομάδες που θα ασκούνται ημέρα Τρίτη θα ξεκινούν το εργαστήριο στις 15.00 όπως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι ομάδες θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι εγγραφές των φοιτητών.

 

Εκ του εργαστηρίου