ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις κάτωθι φοιτήτριες δεν θα ανακοινωθεί ο βαθμός του μαθήματος Βιοχημεία-2 εάν δεν επικοινωνήσουν

άμεσα με τον κ. Δεράο.

ΣΟΥΜΠΑΣΑΙ ΕΝΤΕΛΑ (1055842), ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΑΝΤ.( 1048717) , ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧ (3651)

Εκ του εργαστηρίου