Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας» να προσέλθουν στο εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας (Ισόγειο, Νότιο Κτίριο Χημείας) για να εγγραφούν στο εργαστήριο από Δευτέρα-Παρασκευή (7/10-11/10/2019) και ώρα 10.00-14.00.

Οι Διδάσκοντες