ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία Ι"

Το μάθημα Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων - Οινολογία Ι θα γίνεται κάθε Δευτέρα 9-11 πμ και κάθε Πέμπτη 1-3 μμ στην αίθουσα ΝΧ2.

Οι Διδάσκοντες