Ανακοίνωση Εργαστηρίου Χημικών Διεργασιών Χημικής Τεχνολογίας

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Δ΄ έτους που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Χημικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας», να προσέλθουν στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, Νότιο Κτίριο Χημείας, Β΄ όροφος, προκειμένου να γραφτούν στο εργαστήριο και να παραλάβουν το εργαστηριακό τους φυλλάδιο.

Εκ του εργαστηρίου.