ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 4

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Φυσικοχημείας 4 για το ακ. έτος 2019-20 να προσέλθουν για εγγραφή και παραλαβή του απαραίτητου υλικού ως εξής:

Ημερομηνία

Ώρα

Χώρος Εγγραφών

Τρίτη 1/10

12:00-13:00

Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Αίθουσα Ασκήσεων ΙΙ, 1ος Όροφος Νοτίου Κτιρίου

Τετάρτη 2/10

11:00-13:00

Εργαστήριο Φυσικοχημείας, Αίθουσα Ασκήσεων ΙΙ, 1ος Όροφος Νοτίου Κτιρίου

Πέμπτη 3/10

10:00-12:00

Γραφείο

κας Διονυσοπούλου

2ος  όροφος  Νότιο Κτίριο

Παρασκευή 4/10

10:00-12:00

Γραφείο

κας Διονυσοπούλου

2ος  όροφος  Νότιο Κτίριο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Επιλογή ημέρας έχουν μόνο όσοι εργάζονται (με προσκόμιση του αποδεικτικού εργασίας)
  • Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εγγραφής μετά το πέρας των παραπάνω ημερομηνιών.

 

Εκ του Εργαστηρίου