Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Τεχνικές - Μοριακή Μοντελοποίηση

Η διδασκαλία του Χημικού Μαθήματος Επιλογής του 7ου εξαμήνου: "Σύγχρονες Φασματοσκοπικές Τεχνικές - Μοριακή Μοντελοποίηση" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 09/10/2018 και ώρα 16.00-18.00 στην αίθουσα ΧΒ2.

Οι διδάσκοντες

Γεράσιμος Τσιβγούλης

Θεόδωρος Τσέλιος